Investigación

Publicación (Conferencias y Seminarios)

FPGA implementation of a Log-polar Algorithm for real time Applications

Cobos, P.; Monasterios, F.
Año:
1999
Tipo de publicación:
Conferencias y Seminarios
Mes:
November