Investigación

Publicación (Conferencias y Seminarios)

Trading Off Energy Management and Time-constraint Meeting with Energy-based Fair Queuing in Battery-limited Mobile Systems

Wei, Jianguo; Juárez Martínez, Eduardo; Garrido González, Matías; Pescador del Oso, Fernando
Áreas de investigación:
Año:
2013
Tipo de publicación:
Conferencias y Seminarios
Dirección:
San Sebastián, España
Organización:
XXVIII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS 2013)